Committees

HONORARY BOARD / KOMITET HONOROWY

Prof. Lech Dzienis, Rector BUT, Bialystok, Poland
Holk Freytag, President of the Saxon Academy of Arts
Prof. Sławomir Gzell, President of the Committee of Architecture and Town Planning, Polish Academy of Science
Prof. Jacek Purchla, Chairman of Polish National Committee for UNESCO
Prof. Bolesław Stelmach, Director of Polish National Institute of Architecture and Urban Planning

SCIENTIFIC BOARD / KOMITET NAUKOWY

Honorary Chairman / Honorowy Przewodniczacy: Dr. Romuald Loegler, Cracow, Poland
Chairman / Przewodniczacy: Prof. Aleksander Asanowicz, BUT, Bialystok, Poland
Deputy Chairman / Z-ca przewodniczacego: Prof. Krystyna Januszkiewicz, ZUT, Szczecin, Poland

Members / Członkowie:

Prof. Henri Achten, CVUT, Praque, Czechia
Prof. Bohdan Cherkes, LUT, Lviv, Ukraine
Prof. Frank Eckardt, Bauhaus University, Weimar, Germany
Prof. Georgy V. Esaulov, MARCHI, Moscow, Russia
Dr. Thomas Flierl, Berlin, Germany
Arch. Zvi Hecker, Berlin, Germany
Prof. Stanisław Hryń, Cracow, Poland
Prof. Konrad Kucza-Kuczyński, WUT, Warsaw, Poland
Prof. Bolat U. Kuspangaliev, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan
Wolfgang Kil, Saxon Academy of Arts, Berlin, Germany
Prof. Jarosław Perszko, BUT, Bialystok, Poland
Prof. Noah Resnick, University Detroit Mercy, Detroit, USA
Dr. Ing. Gunter Schlusche, Berlin, Germany
Prof. Vladimir Šlapeta, BTU, Brno, Czechia
Prof. Kęstutis Zaleckis, KTU, Kaunas, Lithuania

ORGANIZING COMMITTEE / KOMITET ORGANIZACYJNY

Chairman / Przewodniczacy: Prof. Bartosz Czarnecki
Deputy Chairman / Z-ca Przewodniczacego: Dr. Adam Jakimowicz
Organizing Secretary / Sekretarz Organizacyjny: Dr. Michał Chodorowski
Members / Członkowie: Dr. Katarzyna Asanowicz, Dr. Anna Ciżewska-Czarnecka (oprawa graficzna/artwork), Dr. Jan Godlewski (oprawa wystawiennicza/exhibition setting), Mgr. Agnieszka Modzelewska