INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

BAUHAUS  1919 / 2019

PAST / PRESENT / FUTURE

14 -15.05.2019

Coorganizer / Współorganizator:

Foundation for the development of the Bialystok University of Technology

Patronage / Patronat:

Podlasie Regional Chamber of Polish Architects
Rector of BUT – prof. Lech Dzienis/Jego Magnificencja Rektor PB
Committee of Architecture and Town Planning, Polish Academy of Science
Polish National Committee for UNESCO
Polish National Institute of Architecture and Urban Planning

Partners/partnerzy:

City of Bialystok
Town Suprasl

Organizing Partners / Partnerzy organizacyjni:

Academy of Arts, Berlin
Goethe – Institut
Polish National Agency For Academic Exchange
Resursa of Podlasie
Saxon Academy of Arts

Media Patronage / Patronaty medialne:

Architektura&Biznes, Platon tv, Radio Akadera

MAIN TOPICS / GŁÓWNE TEMATY

The impact of the Bauhaus on Central/Eastern Europe and Scandinavia

Oddziaływanie idei Bauhausu na obszarze Europy Środ./ Wsch. oraz Skandynawii

The Bauhaus influence in the context of a societal mission of architecture, design and the arts

Wpływ Bauhausu w kontekście społecznej powinności architektury, wzornictwa i sztuki

The idea of the Bauhaus in the post-modern era

Idea Bauhausu w erze ponowoczesnej

The impact of Bauhaus on education

Wpływ Bauhausu w sferze edukacji

Conference details

Paper preparation guidelines / Format tekstu

100BAUHAUS_paper_preparation_guidelines

wskazowki_dla_autorow

FORMAT-TEKSTU

COPYRIGHT-TRANSFER-STATEMENT-1

COPYRIGHT-TRANSFER-AGREEMENT_PL

ZALACZNIK4

Participation conditions / Warunki uczestnictwa: e-registration, conference fee

Notification card:

Notification Card (PDF file / format PDF)

Notification Card (DOC file / format DOC)

Deadlines / Terminy:
  • E-mail registration: 20.01.2019
  • Paper submission: 30.05.2019

KEYNOTE SPEAKERS / MÓWCY

Arch. Winfried Brenne, Germany
Prof. Bohdan Cherkes, Ukraine
Arch. Zvi Hecker, Germany
Prof. Georgy V.  Esaulov, Russia
Prof. Konrad Kucza-Kuczyński, Poland
Dr. Romuald Loegler, Poland
Prof. Vladimir Šlapeta, Czechia

GENERAL SCHEDULE / PROGRAM RAMOWY

I Day – 14.05.2019

Registration
Opening session
Sessions/panels
Lunch
Sessions/panels
Dinner

II Day – 15.05.2019

Sessions/panels
Final session
Lunch

PUBLICATION OF PAPERS / PUBLIKACJA PRAC

Double blind peer-review scientific journal “Architecturae et Artibus”

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym “Architecturae et Artibus”

Exhibitions are welcome

Możliwość prezentacji wystaw w ramach konferencji

NEARBY HOTELS / HOTELE

Best Western Hotel Cristal, Hotel Branicki, Royal Hotel & SPA, Hotel Aristo, Goscinna Kamienica,

Hotel Esperanto, Hotel Ibis Styles Białystok, Hotel Gołebiewski, Willa Pastel, hostels: Dom Studenta Alfa, Dom Studenta Delta

 

 

 

Kontakt

Correspondence address / Adres do korespondencji:

Bialystok University of Technology
Faculty of Architecture
Sosnowskiego 11
15-893 Białystok, Poland

e-mail: 100bauhaus@pb.edu.pl

phone number: +48 85 746 99 10